ارسال به صدای نوجوانیا 🎙

شما هم سرباز اسلام باشید. به آسانی مقالات مفید و برتر درباره دین اسلام را با صدای خودتان بخوانید و در صدای نوجوانیا درج کنید.

صدای نوجوانیا محل نشر و دریافت نسخه صوتی مقالات و اخبار ارزشمندی است که دوست دارید همه نماز گزاران مسجدی بشنوند… پیشنهاد میکنیم ابتدا این صفحه را بخوانید » راهنمایِ خودمانی مشارکت در صدای نوجوانیا 🎙


بخش ارسال صدای نوجوانیا ، فقط برای اعضای نوجوانیا نمایش داده میشود. برای درج فایل صوت خود ابتدا در سایت عضو شوید یا وارد شوید

پایان