خبر

خانواده شهید سلیمانی و روز قدس ۱۳۹۹ – [متن بیانیه]

خانواده شهید روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با صدور بیانیه ای که در رسانه های عمومی منتشر شده است اعلام کردند تا روز رهایی قدس شریف و نابودی رژیم صهیونی ایستادگی می کنیم. متن این بیانیه را در ادامه مطلب می خوانید. همراه نوجوانیا باشید

ادامه »خانواده شهید سلیمانی و روز قدس ۱۳۹۹ – [متن بیانیه]
2+